- Advertisement -

TAG

8 มาตรการ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ข้อกำหนด พรก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 16 โดยมี 8 มาตรการควบคุมโควิด 19 เริ่มวันที่ 4 ม.ค.64 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.

วันที่ 3 มกราคม 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นคราวที่ 8 จนถึงวันที่ 15 มกราคม...

ข่าววันนี้

- Advertisement -