- Advertisement -

TAG

2ราย

สระบุรี ประกาศวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 2 ราย โดยเป็น…..

จากเหตุการณ์การแพร่ระบาตโรคโควิด -19 จากตลาดกลางกุ้ง และตลาดทะเลไทย ในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีทั้งคนไทยและแรงงานต่างชาติที่ทำงานในตลาดแห่งนี้ และได้มีประชาชนชาวจังหวัดสระบุรี รับเชื้อมาจากตลาดแห่งนี้ 3 ราย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการสอบสวนควบคุมโรคและยังคงติดตามผู้ที่มีความเสี่ยงสูงอยู่ใกล้ชิตกับผู้ป่วยยืนยัน 3 ราย โดยเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ได้ตรวจหาเชื้อเพิ่มจำนวน 71 ราย...

ข่าววันนี้

- Advertisement -