- Advertisement -

TAG

โควิด19

สระบุรี จดหมายข่าวลักษณะแถลงการณ์พบบุคลากรโรงพยาบาลสระบุรี 1 ราย

จดหมายข่าวลักษณะแถลงการณ์พบบุคลากรโรงพยาบาลสระบุรี 1 ราย ❗️มีภาพจดหมายข่าววันนี้ (11 เมษายน 2564) ออกมาเผยแพร่และมีการส่งต่อในกลุ่มไลน์แอพพลิเคชั่นและเพจ facebook ต่างๆ โดยระบุว่าเป็นของโรงพยาบาลสระบุรี ลงนามโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาล ชี้แจงการติดเชื้อโควิดของบุคลากรของโรงพยาบาลสระบุรี 1ราย ❗️นอกจากนี้ในจดหมายข่าวยังระบุอีกว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรค และทำการสอบสวนโรคแล้ว นำผู้มีความเสี่ยงสูงเข้ารับการกักตัวตรวจหาเชื้อ...

สระบุรี คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระบุรี พิจารณาผ่อนปรนมาตรการควบคุมป้องกันโควิด 19

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระบุรี พิจารณาผ่อนปรนมาตรการควบคุมป้องกันโควิด 19 วันนี้(1 ก.พ.64) ที่ห้องประชุมพระพุทธบาท ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงาน สถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี หลังจากที่ได้ออกข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 18 โดยนายกรัฐมนตรีมีผลตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์...

สสจ.สระบุรี รายที่ 12 กรณีการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

กรณีการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดสระบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีประจำวันที่ 6 มกราคม 2564 จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทยซึ่งได้แพร่กระจายไปในพื้นที่หลายจังหวัด โดยในวันที่ 6มกราคม 2564 จังหวัดสระบุรี มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 1 ราย รวมมีผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ระลอกใหม่สะสมในจังหวัดสระบุรี 12...

มาตรการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สระบุรี

มีการออกคำสั่งมาตรการในพื้นที่ จังหวัดสระบุรี โดย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ว่าด้วยคำสั่งทางหนังสือการบังคับและการปฏิบัติตาม ระเมินคำสั่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ลายละเอียดดังนี้ ประกาศจังหวัดสระบุรี คำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ ๑๑/๒๕๖๔เรื่อง การห้ามจัดกิจกรรมและการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย และมาตรการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่จังหวัดสระบุรีได้มีคำสั่งและประกาศเกี่ยวกับมาตรการควบคุม และการกำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดสรบุรี เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติแล้ว นั้น เนื่องจากสถานการณ์กรแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...

กทม. สั่งปิดสถานที่ 4 ประเภท คุมเข้มการแพร่ระบาดโควิด-19 เริ่ม 29 ธ.ค.63 – 4 ม.ค.64

กทม.สั่งปิดสถานที่ 4 ประเภท คุมเข้มการแพร่ระบาดโควิด-19 เริ่ม 29 ธ.ค.63 - 4 ม.ค.64 ขณะนี้ยอดผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นจำนวนมาก กทม.จึงจำเป็นต้องประกาศปิดสถานที่เพิ่มเติมเพื่อจำกัดวงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 4 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.63 - 4 ม.ค.64 ดังนี้ 1.สนามม้า2.สนามชนไก่ และสนามซ้อมชนไก่3.สนามชนโค สนามกัดปลา4.สถานบริการ ที่เข้าข่ายเป็น...

สระบุรี ผู้ว่าฯ สั่งการเคาะมาตรการเร่งด่วนในจังหวัดสระบุรี ดังนี้

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 63 ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ลงมัติควบคุมมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด19 ดังนี้ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เรียน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสระบุรี และนายอำเภอทุกอำเภอ สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งจังหวัตสระบุรี ที่ ๓๘๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ ด้วยผู้ว่าราชกาจังหวัดสระบุรี...

สระบุรี จังหวัดสระบุรีเร่งตรวจแรงงานต่างด้าวกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย

จังหวัดสระบุรีเร่งตรวจแรงงานต่างด้าวกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย นายแพทย์กฤษณ์ สกุลแพทย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จากตลาดกลางกุ้ง ตลาดทะเลไทย และตลาดกลาง ในจังหวัดสมุทรสาคร จนถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2563 ได้มีประชาชนชาวจังหวัดสระบุรี ติดเชื้อโควิต-19 จากการระบาดครั้งนี้ รวม 8 ราย รับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลสระบุรี และโรงพยาบาลพระพุทธบาท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ยังคงตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยยืนยันทั้ง 8...

สสจ.สระบุรี รายงานรายที่ 8 เพศหญิง อายุ 40 ปี ผู้ป่วยไม่มีอาการ

จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จากตลาดกลางกุ้งและตลาดทะเลไทย ในจังหวัตสมุทรสาคร จนถึงวันที่26 ธันวาคม 2563 ได้มีประชาชนชาวจังหวัตสระบุรี ติดเชื้อโควิด-19 จากการระบาดครั้งนี้เพิ่มชื้น 1 ราย รวมมีผู้ติดเชื้อรวม 8 ราย รายที่ 8 เพศหญิง อายุ 40 ปี ผู้ป่วยไม่มีอาการ อยู่อำเภอแก่งคอย จังหวัตสระบุรี อาชีพรับจ้าง...

สระบุรี ไทมไลน์ ผู้ติดเชื้อโควิด19 รายที่ 6

วันที่ 25 ธ.ค. 63 เปิดเผยว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มในวันนี้มีทั้งสิ้น 3 ราย โดย สสจ. เปิดไทม์ไลน์ของรายที่ 6 มาดังนี้ ไทม์ไลน์ ผู้ติดเชื้อ โควิด19 จังหวัดสระบุรี หญิง อายุ 40 ปี 18 ธันวาคม 2563 - ไปทำงานที่โรงงาน MUI...

สระบุรี เปิดไทม์ไลน์ ผู้ติดเชื้อโควิด19 หญิง 36 และ 47 ปี

ไทมไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดสระบุรี เคสที่ 4 และเคสที่ 5 ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเคสที่ 1-3 เพราะทำงานในเครือร้านเดียวกันซึ่งมีทั้งหมด 3 สาขา โดยข้อมูลไทมไลน์ล่าสุด เปิดเผยโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี (สสจ.สระบุรี) ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ไทม์ไลน์ ผู้ติดเชื้อโควิด19 จังหวัดสระบุรี หญิงไทย อายุ 36 ปี...

ข่าววันนี้

- Advertisement -