- Advertisement -

TAG

เฝ้าระวังฟ้าคะนอง

สภาพฟ้าอากาศ เฝ้าระวังฟ้าคะนอง

วันที่ (4กพ.) บริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกระลอก จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศา อากาศหนาว ลมแรงต่อเนื่องถึงวันที่ 6 กพ. !!! วันที่ 7 – 8 ก.พ. มวลอากาศกดังกล่าวจะอ่อนกำลังลง ทำให้มีลมตะวันออก และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง ในขณะที่มีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือ เพราะฉะนั้นว่า!!! ภาคเหนือ...

ข่าววันนี้