- Advertisement -

TAG

เผยรายที่8

สสจ.สระบุรี รายงานรายที่ 8 เพศหญิง อายุ 40 ปี ผู้ป่วยไม่มีอาการ

จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จากตลาดกลางกุ้งและตลาดทะเลไทย ในจังหวัตสมุทรสาคร จนถึงวันที่26 ธันวาคม 2563 ได้มีประชาชนชาวจังหวัตสระบุรี ติดเชื้อโควิด-19 จากการระบาดครั้งนี้เพิ่มชื้น 1 ราย รวมมีผู้ติดเชื้อรวม 8 ราย รายที่ 8 เพศหญิง อายุ 40 ปี ผู้ป่วยไม่มีอาการ อยู่อำเภอแก่งคอย จังหวัตสระบุรี อาชีพรับจ้าง...

ข่าววันนี้

- Advertisement -