- Advertisement -

TAG

เกิดเหตุพายุฝนลมกระโชกแรงในพื้นที่ สระบุรี

เกิดเหตุพายุฝนลมกระโชกแรงในพื้นที่ สระบุรี

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 17.30 – 19.00 น. เกิดเหตุพายุฝนลมกระโชกแรงในพื้นที่ อำเภอบ้านหมอ ข้อมูลเบื้องต้น มีบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายจำนวน 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลไผ่ขวาง, ตำบลโคกใหญ่, ตำบลสร่างโศก และตำบลตลาดน้อย รวมจำนวน 88 หลังคาเรือน ประชาชน 252 คน ...

ข่าววันนี้

- Advertisement -