- Advertisement -

TAG

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ให้กำลังใจ ผู้ประกอบการ ตลาดหัวปลี “ตลาดสร้างสุข ชุมชนร่วมสร้าง”จังหวัดสระบุรี เปิดบริการวันแรก สู้โควิด 19

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ให้กำลังใจ ผู้ประกอบการ ตลาดหัวปลี “ตลาดสร้างสุข ชุมชนร่วมสร้าง”จังหวัดสระบุรี เปิดบริการวันแรก สู้โควิด 19

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ให้กำลังใจ ผู้ประกอบการ ตลาดหัวปลี “ตลาดสร้างสุข ชุมชนร่วมสร้าง”จังหวัดสระบุรี เปิดบริการวันแรก สู้โควิด 19 วันที่30 พฤษภาคม 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และคณะฯ พร้อมด้วยนางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เดินทางลงพื้นที่ตลาดหัวปลี “ตลาดสร้างสุขมชุมชนร่วมสร้าง” จังหวัดสระบุรี เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ประกอบการร้านค้า ทีมงานตลาดหัวปลี รวมถึงผู้ประกอบการ...

ข่าววันนี้

- Advertisement -