- Advertisement -

TAG

สำนักการประปา เทศบาลเมืองสระบุรี หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

สำนักการประปา เทศบาลเมืองสระบุรี หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

สำนักการประปา เทศบาลเมืองสระบุรี หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ประกาศเทศบาลเมืองสระบุรี เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปา เพื่อเชื่อมประสานท่อเมนจ่ายน้ำประปา ด้วยสำนักการประปา เทศบาลเมืองสระบุรี จะดำเนินการประสานท่อเมนจ่ายน้ำประปาใหม่ เข้ามาตรวัดน้ำบ้านเรือนประชาชน บริเวณแยกดาวเรืองถึงสนามกีฬาจังหวัดสระบรึ จึงจำเป็นที่จะต้องหยุดการ จ่ายน้ำประปา ในวันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ทำให้น้ำประปาไม่ไหล ในบริเวณดังต่อไปนี้ ๑. ถนนเทศบาล ๕ ๒. หมู่บ้านในฝัน ๑,๒,๕,๖,๗,๑๔,๑๕ ๓. หมู่บ้านเมืองทอง ๔....

ข่าววันนี้

- Advertisement -