- Advertisement -

TAG

สระบุรี - กิจกรรม โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาติพันธุ์

สระบุรี – กิจกรรม โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาติพันธุ์

สระบุรี - กิจกรรม โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาติพันธุ์ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); นายพีระพล ตัณฑโอภาส ปลัดจังหวัดสระบุรี ได้รับมอบหมายจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มาเป็นประธาน เปิดงานกิจกรรม...

ข่าววันนี้

- Advertisement -