- Advertisement -

TAG

สภาพอากาศ-สระบุรี 18 มิ.ย. 63 ประเทศไทย

สภาพอากาศ-สระบุรี 18 มิ.ย. 63 ประเทศไทย

กราฟิกพยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทยพร้อมแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ออกข่าวเวลา 05.00 น. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); ...

ข่าววันนี้

- Advertisement -