- Advertisement -

TAG

สจล.ประกาศตั้งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร!! มุ่งเป้าให้ไทย ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ ต้องพึ่งพาตนเองทางสาธารณสุขให้ได้ จะไม่กินน้ำใต้ศอก ไม่ต้องง้อซื้อของจากต่างประเทศ

สจล.ประกาศตั้งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร!! มุ่งเป้าให้ไทย ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ ต้องพึ่งพาตนเองทางสาธารณสุขให้ได้ จะไม่กินน้ำใต้ศอก ไม่ต้องง้อซื้อของจากต่างประเทศ

ข่าวดีของพี่น้องคนไทย โดยเฟซบุ๊กส่วนตัว สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ได้เล่าเราื่องราวว่า ยิ้มประวัติศาสตร์ สจล.ประกาศตั้งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร!! (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); โควิด19 พิสูจน์ แพทย์พยาบาลไทย เก่งไม่แพ้ใครในโลก แต่น่าเสียดาย...เทคโนโลยีและเครื่องมือแพทย์ต้องนำเข้าแทบ 100%...

ข่าววันนี้