- Advertisement -

TAG

ศาลแขวงสระบุรีจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการยกระดับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ขั้นพื้นฐานของประชาชน

ศาลแขวงสระบุรีจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการยกระดับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ขั้นพื้นฐานของประชาชน

ศาลแขวงสระบุรีจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการยกระดับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); นางบุศรา เกิดวิชัย พฤกษมาศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสระบุรี พร้อมด้วยนายนรเศรษฐ์ สว่างแจ้ง ผู้พิพากษาศาลแขวงสระบุรี นายกันตภณ เอมครุฑ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงสระบุรี และคณะบุคลากรของศาลแขวงสระบุรี ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา โดยการลงพื้นที่จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการยกระดับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน ...

ข่าววันนี้