- Advertisement -

TAG

รัฐวิสาหกิจ

พนักงานรัฐ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ลาหยุดเพิ่ม 2 วัน ไม่นับวันลา

พนักงานรัฐ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ลาหยุดเพิ่ม 2 วัน ไม่นับวันลา นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดย ครม.เห็นชอบมาตรการพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ให้ปรับปรุงรายละเอียดโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ที่ดำเนินการมาในช่วงเดือน ก.ค.-ต.ค.นี้ โดยให้สิทธิ์พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้างของรัฐ และรัฐวิสาหกิจสามารถลาพักร้อนในวันธรรมดาเพิ่มได้อีก 2 วัน ให้ไม่ถือเป็นวันลา โดยต้องลงทะเบียนและใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกัน...

ข่าววันนี้

- Advertisement -