- Advertisement -

TAG

มาตรการ

มาตรการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สระบุรี

มีการออกคำสั่งมาตรการในพื้นที่ จังหวัดสระบุรี โดย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ว่าด้วยคำสั่งทางหนังสือการบังคับและการปฏิบัติตาม ระเมินคำสั่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ลายละเอียดดังนี้ ประกาศจังหวัดสระบุรี คำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ ๑๑/๒๕๖๔เรื่อง การห้ามจัดกิจกรรมและการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย และมาตรการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่จังหวัดสระบุรีได้มีคำสั่งและประกาศเกี่ยวกับมาตรการควบคุม และการกำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดสรบุรี เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติแล้ว นั้น เนื่องจากสถานการณ์กรแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...

สระบุรี ผู้ว่าฯ สั่งการเคาะมาตรการเร่งด่วนในจังหวัดสระบุรี ดังนี้

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 63 ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ลงมัติควบคุมมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด19 ดังนี้ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เรียน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสระบุรี และนายอำเภอทุกอำเภอ สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งจังหวัตสระบุรี ที่ ๓๘๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ ด้วยผู้ว่าราชกาจังหวัดสระบุรี...

คลัง เผย มาตรการเราไม่ทิ้งกัน จะยุติการโอนเงินในวันที่ 30 กันยายน 2563 แนะผู้มีสิทธิ์แต่โอนเงินไม่สำเร็จ ขอให้รีบไปติดต่อธนาคาร

คลัง เผย มาตรการเราไม่ทิ้งกัน จะยุติการโอนเงินในวันที่ 30 กันยายน 2563 แนะผู้มีสิทธิ์แต่โอนเงินไม่สำเร็จ ขอให้รีบไปติดต่อธนาคาร นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตามที่ได้เคยแถลงข่าวไปแล้วว่า กระทรวงการคลังได้ดำเนินมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (มาตรการเราไม่ทิ้งกัน) เสร็จสิ้นแล้วและผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาทั้งหมด 15.3 ล้านคน แต่คงเหลือผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาบางส่วนที่กระทรวงการคลังไม่สามารถโอนเงินให้ได้ เนื่องจากเกิดจากปัญหาเกี่ยวกับบัญชีรับเงิน เช่น...

ข่าววันนี้

- Advertisement -