- Advertisement -

TAG

พบผู้ติดเชื้อโควิด19

สระบุรี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ รายที่ 16

16 กุมภาพันธ์ 2564 จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จากตลาดพรพัฒน์ เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นพื้นที่มีการระบาดของโรคเป็นกลุ่มก้อนอยู่ในขณะนี้ โดยในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน...

ข่าววันนี้

- Advertisement -