- Advertisement -

TAG

ผู้ป่วยชาย อายุ 23 ปี

สระบุรี – ผู้ป่วยชาย อายุ 23 ปี “บริจาคอวัยวะแก่เพื่อนมนุษย์คือที่สุดของการให้”

สระบุรี - ผู้ป่วยชาย อายุ 23 ปี "บริจาคอวัยวะแก่เพื่อนมนุษย์คือที่สุดของการให้" (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 นพ.สมพงษ์ ชลคีรี และคณะ...

ข่าววันนี้

- Advertisement -