- Advertisement -

TAG

ป้องกัน

สระบุรี ผู้ว่าฯ สั่งการเคาะมาตรการเร่งด่วนในจังหวัดสระบุรี ดังนี้

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 63 ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ลงมัติควบคุมมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด19 ดังนี้ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เรียน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสระบุรี และนายอำเภอทุกอำเภอ สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งจังหวัตสระบุรี ที่ ๓๘๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ ด้วยผู้ว่าราชกาจังหวัดสระบุรี...

ข่าววันนี้

- Advertisement -