- Advertisement -

TAG

นายกเทศมนตรีสระบุรี เร่งช่วยเหลือบ้านประสบภัย พายุฝนถล่ม

นายกเทศมนตรีสระบุรี เร่งช่วยเหลือบ้านประสบภัย พายุฝนถล่ม

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยนางสาวณัฐฐา แดงพันธ์ ประธานชุมชนป่าสัก ได้รับมอบหมายจากท่าน ผศ.ดร.ภาณุพงศ์ ทิพยเศวต นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย ณ ชุมชนป่าสัก โดยเบื้องต้น ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ได้ประสานสำนักการช่างในการจัดเต๊นท์เพื่อเป็นที่พักอาศัยชั่วคราว และเป็นตัวแทนฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อการยังชีพแก่ผู้ประสบภัย (adsbygoogle =...

ข่าววันนี้

- Advertisement -