- Advertisement -

TAG

นั่งเคารพธงชาติ

สระบุรี น้องมาย นำคณะราษฎรสระบุรีชู 3 นิ้วนั่งเคารพธงชาติ หยุดการใช้ความรุนแรง กับผู้ที่มีความคิดเห็นต่างๆ

วันที่ 1 พ.ย.63 กลุ่มมวลชนคณะราษฎรสระบุรี ไม่เอารัฐบาลเผด็จการ ในพื้นที่ จ.สระบุรีออกมารวมตัวกัน ร่วม 300 คน ที่บริเวณสวนสาธารณะจุดพักรถ ริมถนนบายพาส ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี เพื่อร่วมกันแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ในการแสดงออกในการขับไล่รัฐบาล โดยในวันนี้มีน้องมาย นางสาวภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล หนึ่งในแนวร่วมม็อบ คณะราษฎร 2563 ดาวไฮด์ปาร์ก นายรัชพงศ์...

ข่าววันนี้

- Advertisement -