- Advertisement -

TAG

ทำสะพาน

สระบุรี การจราจร สร้างวงเวียนและสะพานข้ามแยกเสาไห้ เลี่ยงทางรถติดยาว

แจ้งมีการก่อสร้างวงเวียนและสะพานข้ามแยกเสาไห้ ทล.362 (เส้นบายพาสสระบุรี) มีการวางเบริเออร์ บริเวณแยกสัญญาณไฟทั้ง 2 ฝั่ง ทำให้รถใช้ทางเดินรถได้ฝั่งละ 1 ช่องทางเท่านั้น รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมด 1,080 วัน (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); กรุณาดูทางเลี่ยงได้ที่รูปแนบมา Cr.ตำรวจทางหลวง

ข่าววันนี้

- Advertisement -