- Advertisement -

TAG

ตัดไฟฟ้า

ประกาศหยุดจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท

ประกาศหยุดจ่ายน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท จะดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี ที่สถานีจ่ายน้ำพระพุทธบาทเพื่อลดความเสี่ยงหม้อแปลงไฟฟ้ชำรุด โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพระพุทธบาท มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟไฟฟ้ากปภ.สาขาพระพุทธบาท จึงจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำ วันเสาร์ที่12 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. - 13.00 น. ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลในพื้นที่ อำเภอพระพุทธบาท และ ตำบลหน้าพระลานอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ดังนั้นจึงขอให้ผู้ใช้น้ำสำรองน้ำใส่ภาชนะไว้ในข่างวันเวลาตั้งกล่าว หากทำการบำรุงรักษาแล้วเสร็จ จะตำเนินการจ่ายน้ำประปาให้ผู้ใช้น้ำทันที โดยพื้นที่ปลายท่อน้ำจะไหลช้ากว่ากำหนด ขออภัยในความไม่สะดวกมา...

ข่าววันนี้

- Advertisement -