- Advertisement -

TAG

จ้างวานข้า

อีกหนึ่ง Resume กลุ่ม “จ้างวานข้า” พวกเราคือคนไร้บ้าน เราอาศัยอยู่ในพื้นที่สาธารณะ เราอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Resume กลุ่ม “จ้างวานข้า” พวกเราคือคนไร้บ้าน เราอาศัยอยู่ในพื้นที่สาธารณะ เราอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พวกเราคือคนไร้บ้าน เราอาศัยอยู่ในพื้นที่สาธารณะ เราอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เรารู้ดีว่างานจะมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเรา ถ้าเรามีงาน เราจะมีรายได้ เราจะได้ซื้อหาใช้จ่ายเลี้ยงปากท้องเราได้เต็มที่มากขึ้น เราอาจมีเงินเหลือเก็บที่ใช้ในยามฉุกเฉินหรือให้เรามั่นใจไปหาที่อยู่ดีๆได้ เราหวังว่าชีวิตมันจะดีขึ้นมากกว่านี้หลังจากได้ทำงานนี้.อายุ :น้อยสุด 20 ปี มากสุด 70 ปี อายุเฉลี่ย 55-60 ปี.การศึกษา :เรียนรู้โลกและชีวิตมาอย่างโชกโชน ทักษะ...

ข่าววันนี้

- Advertisement -