- Advertisement -

TAG

ข้าวต้มลูกโยน

สระบุรี เตรียมจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะมหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยนแห่งจังหวัดสระบุรี ตามสโลแกน “ตักบาตรเทโว วิถีใหม่ สวมหน้ากากอนามัย ปลอดภัยจากโควิด -19”

จังหวัดสระบุรี เตรียมจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะมหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยนแห่งจังหวัดสระบุรี ตามสโลแกน “ตักบาตรเทโว วิถีใหม่ สวมหน้ากากอนามัย ปลอดภัยจากโควิด -19” นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พระราชธีราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี และเจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย นางลัดดา หงสุรพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี และนายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานมหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยนแห่งสระบุรี...

ข่าววันนี้

- Advertisement -