- Advertisement -

TAG

ขี้แจง

สระบุรี ประกาศ จากเฟซบุ๊ก คณะสงฆ์วัดหนองยาวใต้ ด้วยเรื่องผู้ติดเชื้อถวายเพล

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 63 ได้มีประกาศ จากคณะสงฆ์วัดหนองยาวใต้ ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี ได้โพสเรื่องราวไทม์ไลน์ส่วนหนึ่งของผู้ที่ติดเชื้อมาถวายเพลพระสงฆ์ที่วัด เนื้อความว่า ประกาศ จากคณะสงฆ์วัดหนองยาวใต้ ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี ...

ข่าววันนี้

- Advertisement -