- Advertisement -

TAG

ขับถนน

สระบุรี ปีใหม่นี้!! ห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินรถบนถนนบางสาย ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 ทั้งขาขึ้นและขาล่องในถนนดังต่อไปนี้

กำหนดการห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินรถบนถนนบางสาย ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 ทั้งขาขึ้นและขาล่องในถนนดังต่อไปนี้ ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 15+600 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ถึงกิโลเมตรที่ 35+772 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย...

ข่าววันนี้

- Advertisement -