- Advertisement -

TAG

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา

รพ.สระบุรีจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

กิจกรรมโรงพยาบาลสระบุรี โรงพยาบาลสระบุรีจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาประจำปี 2563 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); นพ.อนันต์ กมลเนตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรีเป็นประธาน นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาโรงพยาบาลสระบุรี ประจำปี 2563...

ข่าววันนี้

- Advertisement -