- Advertisement -

TAG

การกระทำชำเรา

การกระทำชำเราขนาดไหน? ถึงเรียกว่าข่มขืน

ขนาดไหน?? ถึงเรียกว่าข่มขืน เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 63 กองปราบ ได้กล่าวนำเสนอถึง การกระทำชำเรา หรือการข่มขืน นอกจากจะหมายถึง การที่คนร้ายใช้อวัยวะเพศของตนกระทำกับอวัยวะเพศของเหยื่อแล้ว การกระทำชำเรายังหมายความรวมไปถึง การที่คนร้ายใช้อวัยวะเพศของตน กระทำกับ ทวารหนัก หรือ ช่องปาก ของเหยื่อการที่คนร้าย ใช้สิ่งอื่นใด กระทำกับ อวัยวะเพศ หรือ ทวารหนัก...

ข่าววันนี้

- Advertisement -