- Advertisement -

TAG

กรมสวัสดิการ

ด่วน!!! ประกาศ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการจัดให้ลูกจ้างได้หยุดงานเป็นกรณีพิเศษ

ด่วน!!! ขอประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการจัดให้ลูกจ้างได้หยุดงานเป็นกรณีพิเศษ ถอดสาระจากประกาศได้เป็นข้อ ๆ ดังนี้๑) มติ ครม. ให้วันพฤหัสที่ ๑๙ และวันศุกร์ที่ ๒๐ พย. ๖๓ เป็นวันหยุดราชการ และ๒) ให้เลื่อนวันหยุดวันคล้ายวันพระราชบรมสมภพของในหลวง ร.๙ จากวันจันทร์ที่ ๗ ธค. เป็นศุกร์ที่ ๑๑ ธค....

ข่าววันนี้

- Advertisement -