- Advertisement -

TAG

กฎหมายคุ้มครองแรงงาน-หลังเลิกงาน...เคยถูกสั่งงานผ่านไลน์มั๊ย!!! ลูกจ้างมีสิทธิที่จะปฎิเสธการทำงานได้ หรือถ้าลูกจ้างทำงานนายจ้างควรต้องจ่ายค่าล่วงเวลา หรือ

กฎหมายคุ้มครองแรงงาน-หลังเลิกงาน…เคยถูกสั่งงานผ่านไลน์มั๊ย!!! ลูกจ้างมีสิทธิที่จะปฎิเสธการทำงานได้ หรือถ้าลูกจ้างทำงานนายจ้างควรต้องจ่ายค่าล่วงเวลา หรือ

หลังเลิกงาน..เคยถูกสั่งงานผ่านไลน์มั๊ย!! การสั่งงานผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์ นอกเวลาทำงาน ถือเป็นการให้ลูกจ้างทำงานนอกเวลาทำงานปกติ ย่อมเป็นการทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุด ซึ่งลูกจ้างมีสิทธิที่จะปฎิเสธการทำงานได้ หรือถ้าลูกจ้างทำงานนายจ้างควรต้องจ่ายค่าล่วงเวลา หรือค่าทำงานในวันหยุดให้ ซึ่งในประเทศฝัรั่งเศส มีหลัก "สิทธิจะตัดขาดการสื่อสารนอกเวลาทำงาน" ที่กฎหมายให้อำนาจลูกจ้างที่จะไม่อ่าน ไม่ตอบการสื่อสารนอกเวลาทำงานได้โดยไม่มีความผิด -------------หลังจากอ่านบทคัดย่อไปแล้ว ขออธิบายดังนี้ครับ "การสั่งงานผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์นอกเวลาทำงาน" ทำได้หรือไม่??? เบื้องต้นขอเรียนว่าเรื่องที่ท่านกำลังอ่านนี้เป็นเพียงความเห็นทางกฎหมาย ทุกวันนี้พนักงานออฟฟิศรับข้อมูลมากกว่าเมื่อสี่ปีก่อนถึง 7 เท่า และจะเพิ่มมากขึ้นเป็น 32 เท่าในปี 2563 ซึ่งข้อมูลที่ล้นเกินก็ไม่จำเป็นต้องสนใจ(ที่มา แคโรลีน โซวาโจล...

ข่าววันนี้

- Advertisement -