CATEGORY

สังคม

สว่างรัตนตรัย สระบุรี จุดหนองยาว ชุด 2 ออกช่วยเหลืออพยพ ผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม

10 ต.ค. 63 สว่างรัตนตรัย สระบุรี จุดหนองยาว ชุด 2 ได้ลงพื้นที่...

สระบุรี มอบใบประกาศเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน“ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ทหาร...

อีกหนึ่ง Resume กลุ่ม “จ้างวานข้า” พวกเราคือคนไร้บ้าน เราอาศัยอยู่ในพื้นที่สาธารณะ เราอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Resume กลุ่ม “จ้างวานข้า” พวกเราคือคนไร้บ้าน เราอาศัยอยู่ในพื้นที่สาธารณะ เราอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พวกเราคือคนไร้บ้าน เราอาศัยอยู่ในพื้นที่สาธารณะ เราอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เรารู้ดีว่างานจะมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเรา...

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -