CATEGORY

สังคม

สว่างรัตนตรัย สระบุรี จุดหนองยาว ชุด 2 ออกช่วยเหลืออพยพ ผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม

10 ต.ค. 63 สว่างรัตนตรัย สระบุรี จุดหนองยาว ชุด 2 ได้ลงพื้นที่...

สระบุรี มอบใบประกาศเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน“ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ทหาร...

อีกหนึ่ง Resume กลุ่ม “จ้างวานข้า” พวกเราคือคนไร้บ้าน เราอาศัยอยู่ในพื้นที่สาธารณะ เราอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Resume กลุ่ม “จ้างวานข้า” พวกเราคือคนไร้บ้าน เราอาศัยอยู่ในพื้นที่สาธารณะ เราอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พวกเราคือคนไร้บ้าน เราอาศัยอยู่ในพื้นที่สาธารณะ เราอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เรารู้ดีว่างานจะมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเรา...

สระบุรี MOU กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จังหวัดสระบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อบูรณาการองค์ความรู้และศาสตร์วิชาต่างๆเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสระบุรี

วัดบัวลอย อ.หนองแค เปิดป้ายถนนและวิหารจตุรภิมุข พร้อมกับแจกถุงยังชีพบรรเทาทุกข์โควิด-19 ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันที่ 7 มิถุนายน 2563 ที่วัดบัวลอยตำบลบัวลอย อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรี พระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรีและเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารประธานฝ่ายสงฆ์ นายแปลก...

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -