CATEGORY

บริการ

สายด่วน โควิด-19 (COVID-19) ของโรงพยาบาลในจังหวัดสระบุรี

สาธารณสุขจังหวัดสระบุรีเปิดสายด่วนสำหรับประชาชนเพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ไปยังโรงพยาบาลประจำอำเภอต่างๆ ได้ทุกวันในเวลาราชการ ดังรายชื่อต่อไปนี้ ☎️ รพ.สระบุรี 081667465 ☎️...

รพ.สระบุรี มีแผนกตรวจไวรัส โควิด-19 โดยเฉพาะ

โรงพยาบาลสระบุรีมีแผนกตรวจไวรัสโควิค19 เบื้องต้น ทำโซนแยกอยู่หน้าตึกฉุกเฉิน เวลาเปิดทำการ 8.30-16.30 น. รอผลตรวจ 6-8...

เสี่ยงติดโควิด-19 ตรวจ รพ.ใกล้บ้าน

ประชาชน จังหวัดสระบุรี หรือ ผู้ที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง สามารถโทรสอบถามทาง โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือไปตรวจที่ โรงพยาบาลสระบุรี...

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -