CATEGORY

ทั่วไทย

นายอำเภอบ้านหมอ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิ์เด็ก พร้อมจัดการอบรม พัฒนาศักยภาพแกนนำ สภาเด็กและเยาวชนสภานักเรียน เรื่องสิทธิ์เด็กกับความรุนแรง ต.บ้านครัว จ.สระบุรี

นายอำเภอบ้านหมอตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กในการจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาเด็กและเยาวชน สภานักเรียน ตำบลบ้านครัว จังหวัดสระบุรี เรื่องสิทธิเด็กกับความรุนแรง เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566...

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -