CATEGORY

ทั่วไทย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือโครงการ Factory sandbox จังหวัดสระบุรี ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์...

บมจ.ทีพีไอโพลีน รับกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อโควิด-19 จากศูนย์พักคอยฯ.

ขยะมูลฝอยติดเชื้อ โควิด-19 หมายความว่า มูลฝอยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โควิด-19 ที่เกิดจากการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม ศูนย์แยกกักในชุมชน การแยกกักที่บ้าน...

นายก”เชน”นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี เร่งประชุม รายงานผลการปฏิบัติงาน เข้าถึงปัญหา สร้างเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตคน ชุมชนเมือง ให้ดีกว่าเดิม ได้อย่างยั่งยืน.

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารรวมใจเทศบาลเมืองสระบุรี นายธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีพร้อมด้วย...

จังหวัดสระบุรีร่วมกับเทศบาลเมืองสระบุรี จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564.

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณท่าน้ำดับเพลิงเทศบาลเมืองสระบุรี ริมแม่น้ำป่าสัก นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์...

โออาร์ จัดกิจกรรม”OR Miss U เพราะคิดถึงจึงมาหา”สานสัมพันธ์ สื่อมวลชนจังหวัดสระบุรี แลกเปลี่ยน แนวทางการพัฒนาธุรกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

นายณัฐพล ชูจิตารมย์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) หรือ โออาร์...

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -