CATEGORY

ข่าว

สมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรี จำนวนกว่า 2,000 คน ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 เลือกตั้งนายกสมาคมคนพิการฯ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นางสาวสุมาลี ทวงศ์เพ็ชร ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรี เหมือนเดิม

วันที่ 20 มีนาคม 2566 ณ โดมสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายสมศักดิ์ สมภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี...

เรือนจำจังหวัดสระบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัด เพื่อปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุข(อสรจ.) ปี 2566

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 ที่ เรือนจำจังหวัดสระบุรี นายแพทย์สมชาติ สุจริตรังษี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี...

พบ โครงกระดูกปริศนา ? ในห้องเช่าร้าง ซึ่งว่างมากว่า 10 ปี

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. ร้อยตำรวจเอกอภิชัช รัตนศรี...

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -