CATEGORY

ข่าว

สระบุรี มีผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด-19 เพิ่ม 2 รายติด เป็นสองวันติดที่พบผู้ป่วย

กรณีการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดสระบุรีประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ...

สระบุรี เผยไทม์ไลน์ ผู้ป่วยติดเชื้อเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 64

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 64 มีรายงานว่า สระบุรีมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นรายที่...

สระบุรี พบผู้ติดเชื้อวันที่ 24 ก.พ. 64 สอบสวนผู้สัมผัส 124 ราย

ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิต-I9ระลอกใหม่ จากตลาดพรพัฒน์ เทศบาลนครรังสิด อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นพื้นที่มีการระบาดของโรคเป็นกลุ่มก้อนอยู่ในขณะนี้ โดยในวันที่...

สระบุรี.คุณปริญญา วันทา ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงวัฒนธรรม มอบทุนการศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จำนวน 112,000 บาท

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี นายปริญญา วันทา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม...

ข่าวแนะนำ