fbpx

สาธารณสุขสระบุรี ตรวจห้างเทสโก้แนะนำผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าทางเลือกสุขภาพ

นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย หน่วยงานสารธารณสุขจังหวัดสระบุรี ออกตรวจกระเช้าปีใหม่

Soranun Muaklao

27 พฤศจิกายน 2562

สาธารณสุข จว.สระบุรี จัดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด ให้กลุ่มเด็ก ร.ร.อนุบาลสระบุรี

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ประธานเปิดโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1-12 ปี ทั่วประเทศ  ปี 2562-2563 ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย

Soranun Muaklao

14 พฤศจิกายน 2562

Soranun Muaklao

7 พฤศจิกายน 2562

โรงพยาบาลสระบุรี จัด โครงการ”แสงนําใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ”

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 05.30 น. นายพีระพล ตัณฑะโอภาส ปลัดจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน เปิดโครงการ “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติโดยมี นพ.รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

Soranun Muaklao

4 พฤศจิกายน 2562

Soranun Muaklao

24 กันยายน 2562

Soranun Muaklao

2 กันยายน 2562
1 2