CATEGORY

อาชญากรรม

กล้องวงจรปิดจับภาพหญิงวัยกลางคน ขโมยทรัพย์สิน ของนักศึกษาแพทย์ ปีที่ 6 ในโรงพยาบาลสระบุรี.

วันที่ 10 ก.ค.63. จากกรณีที่มีการโพสในโลกเชียลของเพจโรงพยาบาลสระบุรี ‘’ แจ้งเบาะแส คนร้ายขโมยของนักศึกษาแพทย์ ได้แก่ ไอแพด...

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -