CATEGORY

สิ่งเหนือธรรมชาติ

ตะลึงเตียงไม้ เจ้าของนอนตาย เผาไฟ 2 ชม.ไม่ไหม้ ญาติยกให้วัดแต่ใช้ไม่ได้ กลิ่นแรง

ตะลึงเตียงไม้ เจ้าของนอนตาย เผาไฟ 2ชม.ไม่ไหม้ ญาติยกให้วัดแต่ใช้ไม่ได้ กลิ่นแรง ...

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -