- Advertisement -spot_img

AUTHOR NAME

Ixulance

446 โพสต์
0 ความคิดเห็น

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548(ฉบับที่5)

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค.2563 แล้ว นั้น เพื่อให้การบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ ยังคงดำรงอยู่ต่อไปเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปสู่พื้นที่อื่นและป้องกันมิให้โรคกลับมาแพร่ระบาดใหม่ในพื้นที่ซึ่งเคยควบคุมได้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9...

ราชทัณฑ์-ประกาศ ผู้ต้องขังข้อหายาเสพติดฯหลบหนี 5 ราย

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); "ผู้ต้องขังหลบหนี ๕...

ภาวะต่อมหมวกไตล้า มี 8 อาการดังนี้

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); HOW TO: ภาวะต่อมหมวกไตล้า โรคยุคใหม่ของคนทำงาน.ตื่นเช้าก็ยาก, ตอนกลางวันก็ง่วง, ตอนดึก ๆ หลัง 18.00 เริ่มคึกคัก, ท้องอืดบ่อย, อาหารไม่ค่อยย่อย, ปวดประจำเดือนผิดปกติ,...

ธ.ก.ส. พักหนี้เกษตรลูกค้า 1 ปี

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); ธ.ก.ส.พักหนี้เกษตรกรลูกค้า 3.3 ล้านราย 1 ปี โดยอัตโนมัติ เตรียมแผนฟื้นฟูสู้วิกฤตCOVID-19และภัยแล้ง ธ.ก.ส. พักชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ยเงินกู้ที่ถึงกำหนดชำระ ตั้งแต่งวดเมษายน 2563 - มีนาคม 2564...

คำแนะนำด้านสาธารณสุข กับการเปิดให้บริการของร้านเสริมสวยและบาร์เบอร์ เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); กระทรวงสาธารณสุขได้อ้างถึงกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ว่ากิจกรรมการให้บริการเสริมสวย หรือ แต่งผม เป็นสถานที่ซึ่งให้บริการประชาชนในการตัดผม แต่งผม เสริมสวย แต่งเล็บ อาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย ทั้งจากการสัมผัสระหว่างคนสู่คน หรือจากการปนเปื้อนผ่านของใช้...

Latest news

- Advertisement -spot_img