- Advertisement -spot_img

AUTHOR NAME

Ixulance

341 โพสต์
0 ความคิดเห็น

อภ. พร้อมใช้โรงงานวัคซีน สระบุรีผลิต “วัคซีนโควิด19” ระดับอุตสาหกรรม

องค์การเภสัชกรรม(อภ.)ร่วมหลายหน่วยงานเดินหน้าวิจัยพัฒนาวัคซีน โควิด-19 พร้อมใช้โรงงานวัคซีน สระบุรี ที่มีศักยภาพมาก เพื่อต่อยอดผลิตในระดับอุตสาหกรรม วันที่ 31 พ.ค. นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม(อภ.) เปิดเผยว่า ในสถานการณ์โควิด -19 นั้น ภารกิจของ อภ. คือการผลิต จัดหา ยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ป้องกัน ที่สำคัญคือการร่วมมือกับหลายหน่วยงานเพื่อการวิจัยพัฒนาวัคซีนต้นแบบในหลายรูปแบบ ได้แก่ การให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19...

Latest news

- Advertisement -spot_img