- Advertisement -

AUTHOR NAME

Soranun Muaklao

353 โพสต์
0 ความคิดเห็น

สระบุรี.”เหลิม ห้วยแห้ง”คุณเฉลิมพล สารีนนท์ หนุ่มใหญ่ไฟแรง คน”แก่งคอย”ผู้ใจบุญ รวมเพื่อนพ้อง บริจาคเงินช่วยน้องนักเรียน”อาหารเช้าเพื่อน้อง อิ่มท้อง สมองแจ่มใส”.

ที่ วัดซับบอน ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี คุณเฉลิมพล สารีนนท์ หรือ (เหลิม ห้วยแห้ง) หนุ่มใหญ่ไฟแรง แห่งบริษัท Ericsson (ประเทศไทย) จำกัด ถิ่นกำเนิด อยู่ที่ ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นบุคคลผู้ใจบุญ ได้ ร่วมพองเพื่อนผู้แสวงทำความดี รวบรวมเงินและสิ่งของบริจาคให้กับ...

สระบุรี.นายพิชัย บุญบรรดาลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ จัดงานบุญแจกของที่ระลึก ข้าวสาร ไข่ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลบิดามารดา บรรพบุรุษ ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว.(NEW NORMAL)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่วัดราษฎร์สามัคคี ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี นายพิชัย บุญบรรดาลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ พร้อมด้วยครอบครัวบุญบรรดาลชัย ทำบุญครบรอบ 9 ปี ให้กับคุณแม่อำพันธุ์ บุญบรรดาลชัย และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับ ปู่ ย่า ตา ยาย บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมกับแจกของที่ระลึกข้าวสารและไข่แพ็ค...

สระบุรี.คุณปริญญา วันทา ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงวัฒนธรรม มอบทุนการศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จำนวน 112,000 บาท

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี นายปริญญา วันทา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลงานเรียนดีเด่น สร้างชื่อเสียงดีเด่น จิตอาสาดีเด่น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1120,00 บาท โดยมี นางจิรวรรณ วงเหลือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี คณะชมรม ผู้ปกครองครูอาจารย์นักเรียน ให้การต้อนรับ นายปริญญา​ วันทา...

สระบุรี.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยไม่มีการลงมติก่อนลุยงาน เพื่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสระบุรี.

วันนี้(19 ก.พ.64) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี นายสัญญา บุญ-หลง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะบริหารร่วมกันแถลงนโยบายการบริหารราชการต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อพัฒนาจังหวัดสระบุรีให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เป็นเมืองแห่งความสุข ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่...

สระบุรี.สำนักงานปปช.ภาค 1 จัดโครงการสร้าง วิทยากรตัวคูณปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวมสร้างแกนนำในการนำไปสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต.

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวชฎารัตน์ อนรรฆอร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 1 เป็นประธานเปิดโครงการสร้างวิทยากรตัวคูณในการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม รุ่นที่ 1 ณ พฤกษาวัลเลย์ รีสอร์ท อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีกลุ่มป้าหมาย คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1...

สระบุรี.นายก”ลิ้ม”สุดยอดผู้นำท้องถิ่น นำคณะผู้บริหารส่วนราชการ ลงพื้นที่เยี่ยมคนชรา ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง(สร้างสังคม ไม่ทิ้งกัน)

วันนี้(17 ก.พ.64) เวลา 16.30 น. ณ พื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรีนายธนพิพัฒน์ วิธูชุลีโชติ(นายกลิ้ม) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน พร้อมด้วยคณะะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมสำรวจตรวจสอบบ้านนายสุพจน์ ขุนพรม หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เพื่อดำเนินการให้การช่วยเหลือสร้าง...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี.สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า พร้อมกับทำบันทึกข้อตกลง(MOU) กับผู้นำท้องถิ่น ในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี.

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ ห้องประชุม อบต.หน้าพระลาน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี นายโกเมศ พุทธสอน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม ในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า และทำบันทึกข้อตกลง(MOU) กับผู้นำท้องถิ่นในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดยมี ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง...

สระบุรี.ผู้ว่าฯจังหวัดสระบุรี ประชุมเร่งติดตามแนวทางปัญหาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง เกินค่ามาตรฐานในช่วงสถานการณ์วิกฤต สร้างทางเบี่ยงรถบรรทุกแก้ปัญหาฝุ่นละออง เขต ต.หน้าพระลาน.

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองสูงเกินค่ามาตรฐานในช่วงสถานการณ์วิกฤติ โดยมีนายโกเมศ พุทธสอน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สระบุรี เข้าร่วมประชุมชี้แจงประกอบด้วย นายศราวุธ สุวรรณจูฑะ นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ นายธนพิพัฒน์ วิธูชุลีโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน ผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 และหัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง...

สระบุรี. ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานเปิดประชุมนัดแรก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ประชุมมีมติเลือก นางปิยะดา วงษ์ประยูร เป็นประธานฯสภา อบจ.สระบุรี

วันที่ (11 ก.พ.64) เวลา 13.30 น. ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นครั้งแรกหลังจาก กกต. มีมติรับรองสมาชิกสภา อบจ.สระบุรี ครบทั้ง 30 คน รวมนายก อบจ.สระบุรี ที่...

สระบุรี.ปากเพรียว คึกคัก รับสมัครนายกเทศมนตรี สท.กองเชียร์ นำดอกไม้พวงมาลัยมาให้กำลังใจพรึ่บพรับ.

หลังจากรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยประกาศการเลือกตั้งท้องถิ่น ระดับเทศบาลพร้อมกันทั้งประเทศโดย กกต. จังหวัดสระบุรี วันนี้ มี ผู้สมัครนายกเทศมนตรี 3 คน นำสมาชิกเข้าสมัคร 3 ทีม ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง และผู้สมัคร อิสระใน เขต1 และ เขต 3 การแบ่งเขตการเลือกหมายเลขเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยกเว้นเขต 1...

Latest news

- Advertisement -