นายก”เชน”ธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี ขวัญใจวัยเด็ก นำจัด”วันเด็กแห่งชาติ”ประจำปี 2567 ผู้ปกครองจูงลูกจูงหลาน เล่นเกม ลุ้นจับฉลาก มอบของรางวัล กันอย่างคึกคัก

- Advertisement -

วันที่ 13 มกราคม 2567 ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี นายธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล นำเปิดกิจกรรม”วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567″ โดยได้รับเกียรติจาก นายวิชัย บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายอรรถการณ์ จิตถวิล นายอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี คุณกาญจน์ขนิษฐา เอกแสงสี ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูอาจารย์ นักเรียน โรงเรียนในเขต เทศบาลเมืองสระบุรี ผู้ปกครอง เด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างเนืองแน่นสนุกสนานคึกคัก โดยภายในบรรยากาศช่วงเช้า ภายใต้การนำของนายก”เชน”ธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกรัฐมนตรีเมืองสระบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ ร่วมกันต้อนรับผู้ปกครองที่ต่างพากันจูงบุตรหลาน เข้าร่วมลงทะเบียนเพื่อจับฉลากมอบรางวัลของขวัญ มีจักรยานกว่า 50 คัน ตุ๊กตา รถบังคับ ของเล่นชนิดต่างๆ มากมายหลายชนิด พร้อมกับการแสดงศิลปร่ายรำบนเวที การละเล่นเกมส์จากซู้มของโรงเรียนในเขตเทศบาลทั้ง 10 แห่ง อาทิเช่น ตอบปัญหาชิงรางวัล ปาลูกโป่ง ฯลฯ โดยคณะครูอาจารย์ซึ่งแต่งชุดมาสคอตสร้างสีสันตื่นตาตื่นใจให้กับบรรดาน้องๆหนู ที่เข้าเล่นเกม นอกจากนี้ ยังมีการแสดงดับเพลิง หอโรยตัว การจับงู การให้เด็กๆ ขี่ม้า จากศูนย์การทหารม้าสระบุรี นายวิชัย บุญมี ผู้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานเปิดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ได้อ่านสารนายกรัฐมนตรี การตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน จึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 หมวด2 ส่วนที่ 3 มาตรา 67 (6) เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของตนรู้จักหน้าที่เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรักความสามัคคี มีระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กร่วมจัดกิจกรรม การแสดงความสามารถต่างๆเพื่อให้เด็กยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อให้เด็กกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ไปในทางที่ถูกต้องสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมรื่นเริงสนุกสนานเกิดความรักความสามัคคี เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้กรอบและระเบียบกฎกติกา ของสังคมโดยใช้กิจกรรมนันทนาการเป็นสื่อ

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ