สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระบุรี น.ส.กมลทิพย์ อ้นขวัญเมือง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลสระบุรีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี จัดโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 คัดกรอง ป้องกัน ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วย ก่อนเข้าบริการสถานพยาบาลตามสิทธิ

- Advertisement -

วันที่ 8 มกราคม 2567 ณ ลานอเนกประสงค์แดน 1 เรือนจำจังหวัดสระบุรี นายแพทย์กฤษณ์ สกุลแพทย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 มี นางสาวกมลทิพย์ อ้นขวัญเมือง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเรือนจำ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 60 คน เข้าร่วมในพิธีโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ(อสรจ.)ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 ด้วยกระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์และกระทรวงสาธารณสุขด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ร่วมกันปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมอาสาสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) ขึ้นเพื่อการสนับสนุนฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ ในเรือนนอนและโรงฝึกงานให้มีความรู้ ความเข้าใจ เฝ้าระวัง คัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ดูแลช่วยเหลือและถ่ายทอดความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคตลอดจนดูแลสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพและสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมในกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำ อีกทั้งผู้ต้องขังในเรือนจำควรได้รับการเข้าถึงบริการสาธารณสุขอันมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ซึ่งก่อนที่ผู้ต้องขังแต่ละคนจะได้รับสิทธิ์ในการมาถึงสถานพยาบาลเพื่อรับการตรวจรักษาและเข้าถึงการรักษา ผู้ต้องขังแต่ละกองงานต้องรอให้ถึงวันของกองงานตนเอง จึงจะมีสิทธิ์เข้าไปตรวจที่สถานพยาบาล แต่หากมีผู้ป่วยฉุกเฉินก็จะได้รับการรักษาก่อนเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีกำลังไม่เพียงพอจึงใช้ระบบคัดกรองในแดนก่อน เพื่อไม่ให้มีปริมาณผู้ต้องขังมาที่สถานพยาบาลเป็นจำนวนมาก โดยให้อาสาสมัครนักโทษประจำกองงานนั้นๆเป็นผู้คัดกรองเบื้องต้น จึงมีความเป็นไปได้ที่อาสาสมัครคัดกรอง ไม่มีความรู้เฉพาะทางการแพทย์อาจวินิจฉัยผิดและทำให้ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยเข้าไม่ถึงบริการด้านสุขภาพตามสิทธิ์ของตนเอง รวมถึงการส่งเสริมและป้องกันโรคอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเสมอภาค ดังนั้นสถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระบุรี จึงร่วมกับโรงพยาบาลสระบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี จึงได้จัดทำการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 ขึ้น โดยมีผู้เข้าอบรม จำนวนทั้งสิ้น 60 คน แบ่งเป็นผู้ต้องขัง ชาย 50 คน ผู้ต้องขังหญิง จำนวน 10 คนระยะการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 8 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2567

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ