PTT เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นพี่น้องประชาชนกว่า 600 คน รอบที่ 2 ในโครงการวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยัง บจก.คาร์กิลล์มีทส์(ไทยแลนด์)~บจก. ปูนซีเมนต์ไทย(ท่าหลวง) เขตพื้นที่ ต.เขาวง และ ต.ห้วยป่าหวาย พระพุทธบาท สระบุรี

- Advertisement -

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ที่ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงและหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี นายจิรพัฒน์ ตั้งนภากร พนักงานมวลชนสัมพันธ์ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะทีมวิศวกร ทีมงานที่ปรึกษา บริษัท เอ็นไวร์ไซน จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายจาก บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ศึกษาและจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติไปยัง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด โดยมีปลัดอำเภอพระพุทธบาท หัวหน้าหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ 2 ตำบล คือตำบลห้วยป่าหวายและตำบลเขาวง ที่ได้รับผลกระทบจากแนววางท่อก๊าซ จำนวนกว่า 600 คนเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ การเปิดประชุมประชาพิจารณ์ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ซึงนำโดย นายจิรพัฒน์ ตั้งนภากร พนักงานมวลชนสัมพันธ์ส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ ปตท.เจ้าหน้าที่ ปตท. ทีมงานวิศวกร คณะทีมงานที่ปรึกษาฯ เข้าร่วมเปิดประชุมความคิดเห็นของชาวบ้านและประชาชนที่อยู่ในแนววางท่อก๊าซ ที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นสอบถามข้อวิตกข้อกังวลที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง หรือในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้ ทีมงานวิศวกรผู้รับผิดชอบดำเนินการ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนที่สงสัยในโครงการฯ อย่านิ่งเฉยและเก็บความวิตกกังวลกับบ้านไปปรับทุกข์กันเอง เปิดรับฟังความคิดเห็นในครั้ง ที่ 2 นี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย โครงการวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท คาร์กิลล์มีสท์(ไทยแลนด์)จำกัด และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)จำกัด เป็นผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติ จัดส่งด้วยท่อส่งก๊าซธรรมชาติมีสถานีควบคุมเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 12 นิ้วและ 6 นิ้วระยะทางท่อประมาณ 7 กิโลเมตร มาตรฐานสากลทางวิศวกรรมของสหรัฐอเมริกา (ASME B 31.8) เชื่อมต่อกับท่อส่งก๊าซที่มีอยู่เดิมบริเวณ ทล.3034 ตัดกับ ทล. 3250 วิธีการก่อสร้างเจาะลอด (HDD) วิธีการดันลอด(Boring) และวิธีการขุดเปิด (Open cut) มีพื้นที่ศึกษารัศมี 300 เมตร จากกึ่งกลางแนวท่อก๊าซหรือจากขอบเขตพื้นที่สถานีควบคุมก๊าซผ่าน ตำบลห้วยป่าหวาย 5 หมู่บ้าน และตำบลเขาวง 6 หมู่บ้าน และบางส่วนของตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ สระบุรี แผนการดำเนินงานเริ่มก่อสร้างประมาณเดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 และจ่ายก๊าซเข้าสู่ระบบประมาณเดือน ธันวาคม 2568 ขั้นตอนการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

วิธีการเจาะลอด (HDD) เป็นการก่อสร้างท่อส่งก๊าซที่มีจุดตัดผ่านแม่น้ำ ถนน ชุมชนหรืออุปสรรค เป็นการใช้แท่นเจาะนำและคว้านทำเป็นรูกว้าง จากนั้นจึงนำท่อส่งก๊าซที่เตรียมไว้ดึงลอดเข้าไปในช่องเจาะ

- Advertisement -

วิธีการดันลอด (Boring) เป็นทางเลือกในการวางท่อผ่านถนนทางรถไฟหรือทางน้ำโดยใช้การเชื่อมท่อเข้ากับหัวเจาะ

- Advertisement -

วิธีการขุดเปิด (Open cut ) ใช้รถขุดดินให้เป็นร่องลึก โดยมีระดับความลึกจากท่อถึงพื้นดินไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร จากนั้นวางท่อลงสู่ร่องขุด แล้วฝังกลบพร้อมด้วยวางแถบป้ายเตือน

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ