เศรษฐีผู้ใจบุญ”ซ้อศรี”เสี่ยบี”แห่งเหมืองหินศิลาชัยเจริญ เหมืองหินเพื่อชุมชนตำบลหน้าพระลาน สร้างบุญไม่หยุดยั้ง เจ้าภาพเอกทอดกฐิน เจ้าภาพก่อสร้างอุโบสถ วัดลำดับที่ 9 ประจำปี 2566 ณ วัดพุทธนิคม พระพุทธบาท สระบุรี

- Advertisement -

พระราชวัชรญาณรังสี เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี(ธ)เจ้าอาวาสพระพุทธแสงธรรม

พระครูสุวิมลศุภกิจ (หลวงพ่อคำผาง) เจ้าอาวาสวัดพุทธนิคม (ธ)

- Advertisement -

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ที่ วัดพุทธนิคม ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณท่าน พระราชวชิรญาณรังสี เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดพระพุทธแสงธรรม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยผู้บริหารเหมืองหินศิลาชัยเจริญ แอมเพอริชสโตน และบริษัทในเครือฯ นำโดย คุณสุวรรณ~คุณสมศรี ศิระวัฒนานนท์ , คุณอธิปพัฒน์ อริยพิทักษ์เดชา~คุณเบญญรัศม์ ชุณห์วิสิทธิกิจ พร้อมด้วยครอบครัว พนักงานบริษัทฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสเจ้าภาพกฐินเอก ถวายปัจจัยส่วนตัวจำนวนจตุปัจจัย 3,609,497 บาท (สามล้านหกแสนเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) ซึ่งการถวายจตุปัจจัยจำนวนนี้เป็นวัด ที่ 9 ซึ่งเป็นวัดสุดท้ายในไตรมาส พรรษา ประจำปี 2566 การนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระครูวิสุทธิสุตวัฒน์(หลวงพ่อสมชาย ปุญญมโน ) เจ้าอาวาสวัดป่าสว่างบุญ , พระครูสุเมธาวราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพีระภูมาราม ลพบุรี , เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย คณะกรรมการวัดพุทธนิคม ได้กำหนดร่วมกันจัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 จำนวน กองๆ ละ 1,999 บาท เพื่อจัดหาจตุปัจจัยเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างโบสถ์ ซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ยังไม่แล้วเสร็จ เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ตลอดทั้งพุทธศาสนิกชนได้ใช้ประโยชน์ทำสังฆกรรมในทางพระพุทธศาสนา โดยได้รับเกียรติจาก นายนพดล ชีวะอิสระกุล อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี แขกผู้มีเกียรติ และพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญ ผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมทำบุญกับคณะเจ้าภาพกฐินเอกเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาวพุทธในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ยอดสมทบรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,603,791- บาท (สี่ล้านหกแสนสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) พร้อมสิ่งของที่มีประโยชน์ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาถวายแด่ พระครูสุวิมลศุภกิจ (หลวงพ่อคำผาง) เจ้าอาวาสวัดพุทธนิคม (ธรรมยุต) ขออนุโมทนาบุญทอดกฐินแก่ กัลยาณมิตรและผู้ร่วมบุญทั้งหลาย ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญอายุวรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ สัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่พึงปรารถนา ด้วยกันทุกคนเทอญฯ การนี้เมืองหินศิลาชัยเจริญนำโดย”ซ้อศรี”เสี่ยบี” ผู้เป็นศิษย์ของ พระราชวัชรญาณรังสี แห่งวัดพุทธแสงธรรม ครอบครัวนักบุญ ผู้บริหารเหมืองหินศิลาชัยเจริญ ผู้บริหารเหมืองหินแอมเพอริสโตน ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศล ได้เล็งเห็นว่า การก่อสร้างอุโบสถของทางวัดพุทธนิคม มีการทุจริตของผู้รับเหมาการก่อสร้าง การก่อสร้างล่าช้า ดังนั้น เหมืองหินศิลาชัยเจริญ ได้ทำการขออนุญาตทาง หลวงพ่อคำผาง เจ้าอาวาสวัดพุทธนิคม เพื่อเป็นเจ้าภาพดำเนินการก่อสร้างโบสถ์ โดยทางเหมืองหินศิลาชัยเจริญ จะขอเป็นเจ้าภาพออกค่าใช้จ่ายและดูแลการดำเนินการก่อสร้าง ให้จนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ทั้งหมด เพื่อเป็นประโยชน์ และเป็นที่พิธีสังฆกรรมพุทธศาสนิกชน ให้ไวที่สุด ซึ่งขณะนี้การดำเนินการก่อสร้างโบสถ์ได้สำเร็จลุล่วงไปมากกว่า 80% แล้ว ขอพุทธศาสนิกชนร่วมกันอนุโมทามิ สาธุๆๆ

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ