“ปูนอินทรี”นำน้องๆ หนูๆ เข้าเรียนรู้กิจกรรม”เรียนรู้ รักษ์โลก สร้างจิตสำนึก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” (By INSEE Green Heart) ที่ สวนมิ่งมงคลฯอินทรีกรีนพาร์ค ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี

- Advertisement -

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. ที่สวนมิ่งมงคลเฉลิมพระเกียรติ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี นาย วิบูลย์ แซ่ล้อ ผู้จัดการอาวุโสฯ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง และคณะ นายขวัญชัย ทองรัตน์ ผู้จัดการสวนมิ่งมงคลฯ. ให้การต้อนรับ คุณ สุจินตนา วีระรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.อินทรี อีโคไซเคิล และคณะวิทยากร จัดกิจกรรม เรียนรู้รักษ์โลก By INSEE Green Heart โดยมี นายปิยะ ฉิมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทับกวาง คณะครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ระดับชั้น อนุบาล ถึง ชั้นประถามศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ การเพื่อเรียนรู้ สร้างจิตสำนึก อนุรักษ์รักสิ่งแวดล้อม โดย คุณขวัญชัย ทองรัตน์ ผู้จัดการสวนมิ่งมงคลฯ กล่าวขอบคุณและให้โอวาทแก่นักเรียน โดยได้แบ่งกลุ่มสำหรับทำกิจกรรม จำนวน 5 กลุ่ม ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ ฐานเกษตรทฤษฎีใหม่และโครงการพระราชดำริ ฐานการเพาะพันธ์กล้าไม้ พืชผักสวนครัว ฐานการอนุรักษ์พลังงานสะอาด พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ ฐาน การแยกขยะและการกำจัดขยะที่ถูกวิธี กับการนำกับมาใช้ใหม่ ฐานการเรียนรู้การอยู่การเกื้อกูลกันระหว่างโรงงานอุตสาหกรรม ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม พร้อมมี เกมส์สันทนาการ ให้กับเด็กนักเรียนอีกด้วย ทางด้านคุณสุจินตนา วิระรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.อินทรี อีโคไซเคิล เปิดเผยว่า บริษัทฯได้ดำเนินการมากว่า 22 ปีโดยให้บริการจัดการของเสียที่หลากหลาย เริ่มตั้งแต่การให้บริการเป็นที่ปรึกษาวิเคราะห์ของเสียในห้องปฏิบัติการไปจนถึงการขนส่งกำจัดของเสียด้วยกระบวนการเผารวมในเตาปูนซีเมนต์ โดยสามารถจัดการของเสียทั้งภาคอุตสาหกรรมและขยะมูลฝอยชุมชน โดยรื้อร่อนบ่อขยะชุมชนมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ สามารถนำพลังงานความร้อนและวัตถุดิบบางส่วนกลับมาใช้ใหม่ได้ทดแทนการใช้ถ่านหิน นับเป็นการใช้ประโยชน์จากขยะที่กองทิ้ง ในปัจจุบันปัญหามลพิษจากขยะเกิดจากการบริหารจัดการขยะเพื่อนำกลับมาสู่วงจรรีไซเคิล หรือกลับมาใช้ใหม่ได้น้อยมากเมื่อเทียบกับการบริโภค ขยะที่เหลือมีทั้งที่ทิ้งแบบถูกต้องและไม่ถูกต้อง ขยะคือทรัพยากรที่ต้องบริหารจัดการตั้งแต่ต้นทาง เพื่อใช้ทรัพยากรทุกประเภทอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ก่อนนำส่งไปกำจัดที่ปลายทาง สวนมิ่งมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา หรือ อินทรีกรีนพาร์ค เป็นสวนเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 9 ในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา บนพื้นที่ 22 ไร่ ภายใต้การดูแลของ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และใช้ชีวิตภายใต้ปรัชญาชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไปได้เข้ามาศึกษาดูงานและการเรียนรู้ สวนมิ่งมงคลฯ แนวคิดหลักของสวนแห่งนี้ คือ เป็นสวนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการนำพลังงานสะอาดมาใช้ในพื้นที่ เช่น มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม จากกังหันลม พลังงานแสงอาทิตย์ จากโซลาร์เซลล์ และพลังงานน้ำ จากกังหันวิดน้ำ จึงเกิดไอเดียสร้าง บ้านอนุรักษ์พลังงาน ขึ้นมาเพื่อเป็นต้นแบบสำหรับใครที่อยากมีบ้านที่อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
ภายในสวน มีอาคารเฉลิมพระเกียรติ เป็นจุดศูนย์กลางของสวน ภายในมีพระบรมสาทิสลักษณ์ และพระบรมรูป ครึ่งพระองค์ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อม ภาพพระราชกรณียกิจของพระองค์ ประดิษฐานอยู่ โดยจัดเป็นสถานที่ถวายความเคารพ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่แนวทางการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภายในสวนยังมีแหล่งเรียนรู้ ตัวอย่างโครงการด้านการเกษตรแบบยั่งยืนและการใช้พลังงานทดแทนอื่นๆ ตามแนวพระราชดำริ พื้นที่ รอบๆบริเวณ ยังเหมาะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สำหรับคนเมืองหรือนักท่องเที่ยวที่สัญจรผ่านมาตามเส้นทาง ถ.มิตรภาพ ได้พักผ่อน จะได้สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์ ร่มไม้อันร่มรื่น ที่ถูกวางภูมิทัศน์ไว้งดงามให้ความสบายตา ถนนภายในสร้างอย่างดี มีสถานที่สำหรับไปเดินเล่น วิ่งออกกำลังกาย ห้องน้ำสะอาดตามวัตกรรมสิ่งแวดล้อมที่ดีอีกด้วย

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ