ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี & สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ให้การส่งเสริมสนับสนุน การยกระดับคุณภาพนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 1 ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี

- Advertisement -

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สระบุรี ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สระบุรี ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ได้รับเกียรติจาก ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นสักขีพยานและเป็นประธานในพิธี มี คุณสุรัตน์ดา คงเกิด ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี , ดร.วิภา สายรัตน์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 , นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รอง ผอ. สพป.สบ.1 , นายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์ รอง ผอ.สพป.สบ.1 , นายบรรจง งามประเสริฐ รอง ผอ.สพป.สบ.1 ร่วมพิธีลงนาม โดยมี คณะผู้อำนวยการสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม เขต 1 แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ปัจจุบันเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 รับผิดชอบในการจัดการศึกษาใน 8 อำเภอได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอหนองแซง อำเภอเสาไห้ อำเภอบ้านหมอ อำเภอพระพุทธบาท อำเภอหนองโดน อำเภอดอนพุด และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ มีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 116 โรงเรียน การจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 และสถานศึกษาในครั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ร่วมส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาผู้บริหาร ครูและนักเรียน ได้นำผลงานที่เกิดจากการจัดการศึกษามาเผยแพร่สู่สาธารณชน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ทั้งนักเรียนปกติและเด็กพิเศษเรียนร่วมกันได้ และแสดงออกด้านศักยภาพและความสามารถพิเศษในแต่ละด้าน เป็นการร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาแบบยั่งยืนและต่อเนื่อง เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน มุ่งหวังและส่งเสริมให้เยาวชนในจังหวัดสระบุรี เอาใจใส่การเรียนวิชาชีพฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศ รอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัด อันเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต และเป็นเวทีให้นักเรียนได้ใช้พื้นที่เพื่อแสดงออก ถึงความรู้ความสามารถเพื่อใช้ประสบการณ์ในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ