จังหวัดสระบุรี จัดพิธีฉลองสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัตยศ และฉลองอายุวัฒนมงคล ๖๒ ปี พระราชวัชรญาณรังษี วิ.เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี(ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดพระพุทธแสงธรรม

- Advertisement -

พระราชวัชรญาณรังษี วิ.เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี(ธรรมยุต)

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดพระพุทธแสงธรรม ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี สมเด็จพระธีรญาณมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1-2-3,12-13(ธ) เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญชัยมงคลคาถาในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ พระสุนทรธรรมภาณ เป็น พระราชาคณะ ชั้นราช ในราชทินนาม ที่ พระราชวัชรญาณรังษี สุธภาวนานุสิฐ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดพระพุทธแสงธรรม จังหวัดสระบุรี มีฐานานุศักดิ์ ดิ้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๒๑ รูปเจริญพระพุทธมนต์ ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานสงฆ์ให้ศีลผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี อ่านประกาศสัญญาบัตร พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่านตราตั้งฐานานุกรม แต่งตั้งให้ พระเสนอ ฉายา ชาคโร อายุ ๕๐ พรรษา ๒๗ วิทยฐานะ นธ.เอก วัดธารเกษม ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ดำรงตำแหน่ง ที่ พระครูปลัด แต่งตั้งให้ พระอธิการญาณวิทย์ ฉายา โอภาโส อายุ ๕๓ พรรษา ๒๗ วิทยฐานะ นธ. เอก วัดศรีวัน ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ดำรงตำแหน่ง ที่ พระครูสังฆรักษ์ แต่งตั้งให้ พระอธิการถาวร ฉายา ฐานวีโร อายุ ๔๔ พรรษา ๒๒ วิทยฐานะ นธ.เอก วัดโสรกโขมง ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ดำรงตำแหน่งที่ พระครูสมุห์ แต่งตั้งให้พระอธิการรัชนิกร ฉายา อุชุจารี อายุ ๔๗ พรรษา ๑๐ วิทยฐานะ น.ธ. เอก วัดพระป่ารัตนมณี ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ดำรงตำแหน่ง ที่ พระครูใบฎีกา พระสงฆ์เจริญบท โส อัตถะลัทโธ เจ้าประคุณสมเด็จๆ ประธานสงฆ์ มอบฐานานุกรม พระสงฆ์เข้ารับฐานานุกรม เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เจ้าภาพถวายไทยธรรมตามลำดับ พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายภัตตาหารเพล โดยมี ศิษยานุศิษย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ภาคีเครือข่าย และพุทธศาสนิกชน ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ