สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ร่วมกับ เทศบาลเมืองสระบุรี เปิดโครงการ”เด็กไทยสายตาดี”มอบแว่นตา ให้เด็กนักเรียนที่มีความผิดปกติทางสายตา สังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองสระบุรี จำนวน 300 คน

- Advertisement -

นายธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี

ทันตแพทย์อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ (สปสช.)

- Advertisement -

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 ที่ อาคารรวมใจ เทศบาลเมืองสระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี ทันตแพทย์อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติของสายตาเด็กนักเรียน (เด็กไทยสายตาดี) และมอบแว่นสายตาให้เด็กที่มีปัญหาด้านการมองเห็น โดยมี นายธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายแพทย์สาธิต ทิมขำ ผู้อำนวยการเขต สปสช.เขต 4 สระบุรี ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี พญ.จิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อำนวยการ รพ.สระบุรี ผอ.โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ร่วมพิธีเปิด มีนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี 10 แห่ง จำนวน 300 คน เข้ารับการตรวจคัดกรองและรับมอบแว่นสายตา ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ กล่าวว่า สิทธิประโยชน์เรื่องการคัดกรองสายตา ถ้ามองเผินๆดูเหมือนง่าย ครูตรวจคัดกรองสายตาผิดปกติ ส่งต่อที่โรงพยาบาล ถ้าพบว่าสายตาผิดปกติก็ใส่แว่น แต่ในทางปฏิบัติมีความซับซ้อนมากกว่านั้น จะทำอย่างไรให้ครูทุกโรงเรียนสังเกตความผิดปกติก็ปัญหาหนึ่ง และเมื่อจำเป็นต้องส่งต่อมาที่โรงพยาบาลจากขนส่งกันมาอย่างไรก็เป็นอีกปัญหาหนึ่ง ดังนั้นความสำเร็จของที่นี่ ต้องบอกว่าเป็นเรื่องการทำงานแบบบูรณาร่วมกันทุกภาคส่วน และอยากเชิญชวนว่าพื้นที่ไหน เทศบาลไหนถ้าอยากจัดทำโครงการนี้ สปสช.บรรจุเข้าไว้ในสิทธิประโยชน์แล้ว ท่านสามารถดำเนินการแล้วเบิกมาที่ สปสช. ได้

- Advertisement -

“วันนี้ สปสช. มาเยี่ยมชมการดำเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติของสายตาเด็กนักเรียน ซึ่ง สปสช.เขต 4 สระบุรี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีและเทศบาลเมืองสระบุรี จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติของสายตาเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี ประจำปี 2566 โดยใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลเมืองสระบุรี 280,000 บาท ที่ สปสช.ร่วมสนับสนุนงบประมาณดำเนินการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับค่าตรวจและตัดแว่นสายตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เบิกจาก สปสช.ส่วนกลางผ่านระบบ E-Calim 600 บาท/ชิ้น เป็นเงิน 180,000 บาท โครงการที่เทศบาลเมืองสระบุรีจัดทำวันนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญคือเป็นกลุ่มเด็กนักเรียน จำนวน 300 คน โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ส่งจักษุแพทย์มาช่วยในการตรวจสายตาแก่เด็กนักเรียน หลังจากผลการตรวสายตาแล้ว หากพบความผิดปกติ เช่น สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง ก็จะได้รับแว่นสายตาเพื่อช่วยลดปัญหาด้านการมองเห็น ส่วนนักเรียนที่มีความผิดปกติจะต้องได้รับการรักษาต่อก็จะมีระบบส่งต่อการรักษาจากโรงพยาบาลสระบุรี “ ทพ.อรรถพรกล่าวว่า เด็กที่มีปัญหาทางสายตาจะมีผลกระทบต่อพัฒนาการในวัยเรียน และจะส่งผลต่อการพัฒนาเจริญเติบโตตามช่วงวัยด้วย โดยเฉพาะกับพัฒนาการทางสติปัญญาและการเรียนรู้  สปสช.จึงเพิ่มบริการแก่เด็กปฐมวัยทุกคนที่มีผิดปกติทางสายตาและต้องใส่แว่น ให้ได้รับแว่นตาคนละไม่เกิน 1 อันต่อปี โดยกระบวนการจะมีการคัดกรองในเด็กนักเรียนจากครู หากพบว่าผิดปกติที่ส่งผลต่อการเรียน เช่น เรียนไม่ทันเพื่อน หรือต้องเพ่งมองขณะอ่านหนังสือ เป็นต้น ก็จะมีการวัดค่าสายตาโดยจักษุแพทย์ นอกจากนี้ กระบวนการตัดแว่นให้เด็กเป็นแค่ปลายทาง แต่สิ่งสำคัญคือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่มาช่วยเด็กปฐมวัย สำหรับราคาแว่นตามตามสิทธิประโยชน์ จะมีงบประมาณ 600 บาท/คน ซึ่งเป็นราคาที่สามารถหาแว่นตา พร้อมกับเลนส์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมอบให้กับเด็กที่มีปัญหาทางสายตาได้ และจะมีการติดตามหลังจากที่ได้รับแว่นตาไปแล้วครบ 6 เดือน  “เราไม่ได้ให้แค่แว่นตา แต่เราให้โลกใบใหม่กับเด็กปฐมวัย ที่จะมองได้ชัดเจนขึ้น และเด็กปฐมวัยเป็นช่วงที่จะเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย การมองภาพที่ชัดเจนสามารถแทนคำพูดได้นับล้านคำ ซึ่งต้องขอชื่นชมการทำงานของ สปสช.เขต 4 สระบุรี และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้อง เพราะ สปสช.ให้ได้แค่สิทธิประโยชน์ แต่หากพื้นที่ หรือไม่มีผู้ใหญ่ ท้องถิ่น เข้ามาบริหารจัดการให้สิทธิประโยชน์ไปสู่ประชาชน สิทธิต่างๆ ที่ออกมาก็ไม่มีความหมาย” ทพ.อรรถพร กล่าว  นายธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี กล่าวว่า เพื่อให้เด็กได้รับการตรวจสายตาและแก้ไขปัญหาทางด้านสายตา สามารถมองเห็นและเรียนรู้ได้ดี มีพัฒนาการทางสมองที่สมวัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี และทำกิจกรรมประจำวันได้ดีขึ้น เทศบาลเมืองสระบุรีจึงได้จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติของสายตาเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลเมืองสระบุรี ที่เทศบาลฯทำข้อตกลงร่วมกับ สปสช.เขต 4 สระบุรี และการจัดทำโครงการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) โรงพยาบาลสระบุรี สสจ.สระบุรี ศูนย์อนามัยที่ 4 สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย มีการจัดอบรมครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี 10 แห่ง จำนวน 50 คน เพื่อให้สามารถคัดกรองนักเรียนที่มีความผิดปกติทางสายตา โดยการให้ความรู้โรคสายตาผิดปกติ ความบกพร่องทางการมองเห็น การดูแลดวงตา และการตรวจวัดสายตาเบื้องต้น เช่น อ่านหนังสือไม่ออก มองไม่ค่อยชัด เป็นต้น ได้แก่ กิจกรรมตรวจสายตาโดยจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) และการมอบแว่นสายตาสำหรับเด็กนักเรียนที่มีปัญหาด้านการมองเห็นจำนวน ๓๐๐ คน โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลเมืองสระบุรี นพ.สาธิต ทิมขำ ผู้อำนวยการเขต สปสช.เขต 4 สระบุรี กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการเด็กไทยสายตาดี และมอบแว่นสายตาให้เด็กที่มีปัญหาด้านการมองเห็นครั้งนี้ ถือเป็นพื้นที่ตัวอย่างให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. ที่เข้าร่วมโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) และมุ่งหวังขยายไปยังพื้นที่อื่น เพื่อจะได้เกิดประโยชน์กับนักเรียน ให้เข้าถึงการคัดกรองสายตามากขึ้น.

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ