มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย ร่วมกับ ห้างแว่นท็อปเจริญ จัดโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มอบแว่นตาแก่ผู้สูงวัย ในเขตอำเภอดอนพุด จำนวน 400 ราย

- Advertisement -

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี นายพัชรพัชร์ ศรีธัญญนนท์ นายอำเภอดอนพุด เป็นประธานเปิดโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญ และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการมอบแว่นตาแก่ผู้สูงวัย ในพื้นที่ อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี จำนวน 400 ราย ที่ผ่านการคัดกรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเบื้องต้นแล้วว่า เป็นผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส มีปัญหาเรื่องสายตา มีนายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ ผู้อำนวยการบริหาร ห้างแว่นท็อปเจริญ นายกิตติ อินทรกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสาวปริยา อังสุวร กรรมการอำนวยการและเหรัญญิกมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย นางจณิตา เทียนชัยมงคล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นางสาวเครือพันธ์ ธนวนิชนาม ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนงานราชการ และเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีองค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย ร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญ ดำเนินงานตามโครงการแว่นตาผู้สูงวัยใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการช่วยเหลือตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นให้กับผู้สูงวัยที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป ยากไร้ และด้อยโอกาส อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากมีภาระในการเลี้ยงดูเด็กและประสบปัญหาด้านสายตา ให้ได้รับแว่นตาที่ตรงกับค่าสายตาและใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตลอดจนประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง

โดยบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คัดกรองผู้สูงวัยในพื้นที่เข้ารับบริการ ตรวจวัดสายตา หมุนเวียนกันทั่วประเทศ เดือนละ 1 ครั้ง ๆ ละ 400 คน ซึ่งหลังจากวัดสายตาแล้ว จะใช้เวลาประกอบแว่นตาประมาณ 1 เดือน หลังจากผู้สูงวัยได้รับมอบแว่นตาแล้ว ยังสามารถแก้ไขได้ภายระยะเวลา 30 วัน หากใช้แล้วมีปัญหา ได้ที่สาขาแว่นท็อปเจริญทั่วประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยหลังจากที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้แว่นท็อปเจริญได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน และยังได้รับพระราชทานพระราชานุญาตในการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องจนถึงปี พ.ศ. 2572 รวมระยะเวลาดำเนินโครงการยาวนานถึง 20 ปี และในครั้งนี้นับเป็นการลงพื้นที่ครั้งที่ 168 ที่แว่นท็อปเจริญได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือสายตาผู้สูงวัยที่ขาดแคลนและอยู่ห่างไกลทั่วทุกภาคของประเทศ โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา โครงการสามารถช่วยเหลือผู้สูงวัยไปแล้วทั้งสิ้น 66.904 ราย เป็นชาย 28.278ราย และหญิง 38,626 ราย

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ