บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)ของโครงการวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยัง บริษัท คาร์กิลล์มิทส์(ไทยแลนด์)จำกัด~บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)จำกัด ณ เขตบริเวณพื้นที ต.ห้วยป่าหวาย~ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

- Advertisement -

เมื่อ วันที่ 5 และวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ณ อาคารประชุมเทศบาล ต.ห้วยป่าหวาย และ องค์การการบริหารส่วน ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี นายมนัสพันธ์ ดอนก้อนไพร นายอำเภอพระพุทธบาท เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยัง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด โดยมีคณะวิทยากร นำโดย นายจิรพัฒน์ ตั้งนภากร พนักงานมวลชนสัมพันธ์ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) พร้อมด้วยคณะทีมงานวิศวกร และทีมงานที่ปรึกษา บริษัท เอ็นไวร์ไซน จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายจาก บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ศึกษาและจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการฯ โดยมีหัวหน้าหน่วยจากสำนักงานต่างๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากการวางท่อก๊าซ เข้ารับฟังความคิดเห็น ในครั้งนี้จำนวนนับร้อยครอบครัว ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 ที่ดำเนินงานโดย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการดีที่ทางบริษัทได้มาชี้แจงข้อมูลและเหตุผลความจำเป็นของโครงการรวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานที่ประชาชนทุกคนที่เกี่ยวข้องได้ทราบกัน ซึ่งการจัดประชุม 2 วัน 2 สถานที่ ในครั้งนี ได้รับเกียรติจากนายมนัสพันธ์ ดอนก้อนไพ นายอำเภอพระพุทธบาทสระบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน มี นายจิรพัฒน์ ตั้งนภากร พนักงานมวลชนสัมพันธ์ส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ทีมงานวิศวกร คณะทีมงานที่ปรึกษาฯ เข้าร่วมเปิดประชุมรับความคิดเห็น ที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าว และให้ทุกท่านที่อยู่ในที่ประชุม ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นสอบถามข้อวิตกข้อกังวลที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างหรือในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้จากผู้เกี่ยวข้องจากวิศวกรผู้รับผิดชอบดำเนินการ เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้แสดงความคิดเห็นโต้แย้ง อย่านิ่งเฉยและเก็บความวิตกกังวลกับบ้านไปปรับทุกข์กันเอง พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย สำหรับโครงการวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท คาร์กิลล์มีสท์(ไทยแลนด์)จำกัด และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)จำกัด เป็นผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติจัดส่งด้วยท่อส่งก๊าซธรรมชาติมีสถานีควบคุมเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 12 นิ้วและ 6 นิ้วระยะทางท่อประมาณ 7 กิโลเมตรมาตรฐานสากลทางวิศวกรรมของสหรัฐอเมริกา (ASME B 31.8) เชื่อมต่อกับท่อส่งก๊าซที่มีอยู่เดิมบริเวณ ทล.3034 ตัดกับ ทล. 3250 วิธีการก่อสร้างเจาะลอด (HDD) วิธีการดันลอด(Boring) และวิธีการขุดเปิด (Open cut) มีพื้นที่ศึกษารัศมี 300 เมตร จากกึ่งกลางแนวท่อก๊าซหรือจากขอบเขตพื้นที่สถานีควบคุมก๊าซผ่าน ตำบลห้วยป่าหวาย 5 หมู่บ้าน และตำบลเขาวง 6 หมู่บ้าน และบางส่วนของตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ สระบุรี แผนการดำเนินงานเริ่มก่อสร้างประมาณเดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 และจ่ายก๊าซเข้าสู่ระบบประมาณเดือน ธันวาคม 2568

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ